ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์ความละเอียดสูง"

 
=== โทรทัศน์ความละเอียดสูงในภูมิภาคอาเซียน ===
[[สิงคโปร์]]เป็นประเทศแรก ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง ตั้งแต่ราวต้นปี [[พ.ศ. 2551]] ตามด้วย[[มาเลเซีย]] [[ไทย]] [[ลาว]] ซึ่งเริ่มออกอากาศในระบบนี้เป็นครั้งแรก ผ่านการถ่ายทอดสด แอลทีวีซัมเมอร์ จากโรงเรียนแห่งชาติลาว ระหว่างวันที่ [[3 พฤษภาคม|3]]-[[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2553]] เวลา 09:00-15:30 น. หลังจากนั้น [[ฟิลิปปินส์]]และ[[เวียดนาม]] ก็ดำเนินการตามมา นอกจากนี้ ยังดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง ในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ ถ่ายทอดสด[[การประชุมสุดยอดอาเซียน]]ครั้งที่ 15 จาก[[โรงแรมดุสิตธานี|โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน]] [[อำเภอหัวหิน]] [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]] ระหว่างวันที่ [[23 ตุลาคม|23]]-[[25 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2552]] ผ่านดาวเทียมเอเชียแซต-5 เพื่อแพร่ภาพสู่ประเทศสมาชิก<ref>http://www.cattelecom.com/site/th/news_detail.php?year=2009&cat=44&id=1374 กสท ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 แหล่งข่าวจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม</ref><ref>http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255210210056&tb=N255210 ข่าว กสท ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 แหล่งข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์</ref>
 
== บทความที่เกี่ยวข้อง ==
ผู้ใช้นิรนาม