ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ้าขาวม้า"

== '''กรรมวิธีการผลิต''' ==
อุปกรณ์ในการทำผ้าขาวม้า
1)     # ด้ายโทเร
 
2)     # ไหมประดิษฐ์
1)      ด้ายโทเร
4)     # อุปกรณ์ควงปั่นด้าย
 
5)     # อุปกรณ์ขึงควงด้าย
2)      ไหมประดิษฐ์
# อุปกรณ์ขึงด้าย
 
3)     # อุปกรณ์ปั่นที่หวีด้าย
7)     # ที่เก็บตระกอ
 
8)     # กระสวย (ตัววิ่งด้าย)
4)      อุปกรณ์ควงด้าย
 
5)      อุปกรณ์ขึงด้าย
 
6)      ที่หวีด้าย
 
7)      ที่เก็บตระกอ
 
8)      กระสวย (ตัววิ่งด้าย)
 
== '''ขั้นตอนในการทำผ้าขาวม้า''' ==
1)     # เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดแปปมาใส่ โดยนำด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์ การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดแปปโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้าย หลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดแปปจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1 เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน
3)     # เริ่มการทอผ้าโดยใช้นำด้ายมาขึงไว้บนอุปกรณ์การทอที่กี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบจอกขึ้นจากไม้)
 
2)     # นำด้ายมาขึงไว้บนเริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอกี่ที่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบขึ้นจากจอกไม้)
4)     # โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆ ใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำไปจัดจำหน่ายต่อไปๆ
 
3)      เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอที่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบจอกไม้)
 
4)      โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆ ใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำไปจัดจำหน่ายต่อไปๆ
 
== '''ผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์ จ.ปทุมธานี''' บ้านเลขที่ 46/200 ม.4 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  12160[แก้] ==
ผู้ใช้นิรนาม