ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

== ครอบครัว ==
หลวงสิริราชไมตรี สมรสกับคุณหญิงอนงค์ (บุตรี[[พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี)]] กับนางน้อม) มีบุตรด้วยกัน 5 คน ดังนี้
# นายอุดมพร สิงหเสนี (Pietro)
# นายพสุพร สิงหเสนี (Nickie)
# นายสิงพร สิงหเสนี (Georgie)
# นางสาวพรพงา สิงหเสนี (Suzanne)
# นางสาวพรระพี สิงหเสนี (Angela)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
ผู้ใช้นิรนาม