ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ ''' ([[2 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2416]] - [[30 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2473]]) ประสูติเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา เบญจศก จุลศักราช 1235 ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 พระราชธิดาพระองค์ที่ 10 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ บุนนาค)]] (เป็นธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) และท่านผู้หญิงอิ่ม (ต้นสกุลมาแต่เชื้อจีน) พระองค์มีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาที่ประสูติร่วมพระมารดาอีก 2 พระองค์ ซึ่งมีพระนามที่คล้องจองกัน ได้แก่ [[พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์]] พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ และ[[พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส]] และทรงเป็นพระภคินีใน[[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] ในรัชกาลที่ 6 [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร]] ทรงเรียกพระองค์ว่า '''"พี่กลาง"'''
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ใน[[รัชกาลที่ 7]] ณ ตำหนักในสวนสุนนันทา [[พระราชวังดุสิต]] เมื่อวันพุธ เดือน 9 ขึ้น 5 ค่ำ ปีมะเมีย โทศก จุลศักราช 1292 ตรงกับวันที่ [[30 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2473]] พระชันษา 57 พรรษา<ref name="สิ้นพระชนม์">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/1627_1.PDF ข่าวสิ้นพระชนม์], เล่ม ๔๗, ตอน ง, ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๑๖๒๗ </ref>
ผู้ใช้นิรนาม