ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์''' (เกิด [[4 มกราคม]] [[พ.ศ. 2516]]) เป็นนักประพันธ์ดนตรี นักวิชาการดนตรี และนักดนตรี เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี [[แซกโซโฟน]]และ[[คลาริเน็ต]] เป็นสมาชิกหนึ่งใน [[วง อ.ส. วันศุกร์]]
 
== ประวัติ ==
ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ เป็นบุตรของเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.[[แมนรัตน์ ศรีกรานนท์]] [[ศิลปินแห่งชาติ]] เข้าเฝ้าถวายรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านดนตรีอยู่เนืองๆ ได้รับพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ให้ร่วมบรรเลงดนตรี ในวงดนตรี [[อ.ส. วันศุกร์]] ตั้งแต่อายุเพียง 13 ขวบ และทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ เพื่อให้ไปศึกษาด้านดนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2544 จนกระทั่ง เด็กชายภาธร ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาเอกทางด้านดนตรี เป็น ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ณ ปัจจุบันนี้
 
ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานทุนการศึกษา เพื่อศึกษาวิชาการด้านดนตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ''Bachelor of Music in Composition and Saxophone Performance'' จาก [[มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์]] ปริญญาโท ''Master of Music in Composition'' จาก[[มหาวิทยาลัยเยล]] สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ''Doctor of Philosophy in Music Composition'' จาก[[มหาวิทยาลัยเอดินบะระ]] สหราชอาณาจักรฯ
 
== ผลงาน ==
ภาธรเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ของ[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]] เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันศึกษาต่างๆ อาทิเช่น [[โรงเรียนดนตรีสยามกลการ]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] และ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
ปัจจุบันภาธรเป็นนักดนตรีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ที่มีอายุน้อยที่สุด เป็นนักประพันธ์ดนตรีอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการอำนวยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอนุกรรมการในหลายคณะของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมและนราธิวาสราชนครินทร์ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมการรับเชิญ ตัดสินการประกวดดนตรีหลายแห่ง อาทิเช่น การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดวงดนตรีแจ๊สแห่งประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา และ การประกวดดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติดใน[[โครงการโรงเรียนสีขาว]]
 
เป็นผู้ช่วยปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดนตรี [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] และเป็นรองประธาน มูลนิธิคีตรัตน์
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม