ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ''' (national university) หรือที่เรียกว่า "'''มหาวิทยาลัยนอกระบบ"''' คือ[[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
 
== ประวัติ ==
{| class="wikitable"
|-
! ลำดับที่ !! ชื่อสถาบันอุดมศึกษา !! วันที่มีผลบังคับ !! ออกนอกไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่ก่อตั้ง !! อ้างอิง
|-
| 1 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] || 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/131/93.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓</ref>
125

การแก้ไข