ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บารอมิเตอร์"

== ประเภท ==
=== บารอมิเตอร์แบบหลอดแก้ว ===
=== อิ้งควาย ===
[[ไฟล์:Barometer Goethe 01.jpg|thumb|บารอมิเตอร์แบบเกอเทอ]]
 
=== บารอมิเตอร์แบบปรอท ===
บอรอมิเตอร์แบบปรอทสามารถทำขึ้นได้โดยใส่ปรอทในท่อแก้วยาว แล้วคว่ำลงในอ่างปรอท ความดันของปรอทจะทำให้ลำของปรอทค้างอยู่ในหลอด ในแต่ละวันความดันของปรอทจะมีการเปลี่ยนแปลง ความสูงของลำปรอทจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ความสูงของลำปรอทในภาพวัดระยะได้ 760 mm เรียกว่าความดันมาตรฐานของบรรยากาศ (เขียนว่า 760 mm Hg หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท)
 
ผู้ใช้นิรนาม