ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำตากามเทพ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align = "center" |อารยา วิวัธนานนท์
|-
| align = "center"| [[โฉมฉายกรภพ ฉัตรวิไลจันทร์เจริญ]]
| align = "center" |นพ.แมทธิว รามาธิบดินทร์ (หมอแมะ)
| align = "center"|สมหญิง อัมราภรณ์ (คุณหญิงย่า)
|-
| align = "center"| [[ปรีชญา พงษ์ธนานิกร]]
| align = "center" |ไพลิน อมราภรณ์, ไพโรจน์
|-
| align = "center"| [[กรภพบริบูรณ์ จันทร์เจริญเรือง]]
| align = "center"|พิศาล
| align = "center" |นพ.แมทธิว รามาธิบดินทร์ (หมอแมะ)
|-
| align = "center"| [[มยุริญปวีณ์นุช ผ่องผุดพันธ์แพ่งนคร]]
| align = "center" | สมหญิงชลลดา อัมราภรณ์ (คุณหญิงแม่ชลลี่)
|-
| align = "center"|[[อภิษฎา เครือคงคา]]
| align = "center"|ดีดี้
|-
| align = "center"| [[ปวีณ์นุชมยุริญ แพ่งนครผ่องผุดพันธ์]]
| align = "center" |ชลลดา สมหญิง อัมราภรณ์ (ชลลี่คุณหญิงแม่)
|-
| align = "center"| [[บริบูรณ์โฉมฉาย จันทร์เรืองฉัตรวิไล]]
| align = "center"|สมหญิง อัมราภรณ์ (คุณหญิงย่า)
| align = "center"|พิศาล
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม