ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| valign = "top" | [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] - [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2549]] <br>[[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2549]] - [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2551]] <br>[[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2551]] - [[29 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]]
|-
| valign = "top" | 4. [[กระแส ชนะวงศ์|ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์]]
| valign = "top" | [[4 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2554]] - [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2556]] <br>[[5 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]] - [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2558]] <br>[[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน
|}
4,990

การแก้ไข