ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|5. [[สมบูรณ์ สุขสำราญ|ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี]]
|[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน[[ 8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] (รักษาการ)
|-
|6. [[สมบูรณ์ สุขสำราญ|
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์]]
|[[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[ปัจจุบัน]] (รักษาการ)
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม