ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นรอบรูป"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
== การใช้ทางปฏิบัติ ==
การคำนวณเส้นรอบรูปมีการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ ใช้คำนวณความยาวของรั้วที่ต้องการล้อมรอบพื้นที่สนาม เส้นรอบรูปของกงล้อ (เส้นรอบวง) อธิบายว่ากงล้อจะกลิ้งไปไกลเท่าใดในหนึ่งรอบ ปริมาณของเส้นสาย เช่นด้าย เชือก หรือสายไฟ ที่พันรอบแกนม้วนสายก็เกี่ยวข้องกับเส้นรอบรูปของแกนม้วนสาย
 
[[ÇçĨĕt͡ʃd͡zd͡ʒd͡ʒ]]d͡zd͡ʒd͡ʒnðʐʒ
== สูตรเส้นรอบรูป ==
[[ไฟล์:Carre.png|thumb|เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ยาวเท่ากับ 8 หน่วย]]
|}
เส้นรอบรูปเกี่ยวกับระยะทางรอบรูปของรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นรอบรูปสำหรับรูปร่างทั่วไปสามารถคำนวณเป็นเส้นทางด้วย <math>\int_0^L \mathrm{d}s</math> เมื่อ ''L'' เป็นความยาวของเส้นทาง และ d''s'' คือส่วนของเส้นตรงกณิกนันต์ (ขนาดเล็กมากและมีจำนวนเป็นอนันต์) ทั้งสองอย่างนี้ต้องถูกแทนที่ด้วยรูปแบบทางพีชคณิตอื่นเพื่อให้สามารถหาคำตอบได้ เป็นสัญกรณ์ขั้นสูงของเส้นรอบรูป ซึ่งรวมถึง[[ไฮเพอร์เซอร์เฟซ]] (hypersurface) ที่ล้อมรอบปริมาตรใน[[ปริภูมิแบบยูคลิด]] ''n'' [[มิติ]] พบได้ในทฤษฎีของ[[เซตกัชชอปโปลี]] (Caccioppoli set)
*
 
*
== ดูเพิ่ม ==
* [[อสมการเส้นรอบรูปเท่ากัน]] (isoperimetric inequality)
* [[เส้นรอบวง]]
* [[เซตกัชชอปโปลี]]
* [[ทฤษฎีบทพีทาโกรัส]]
* [[เส้นขอบเปียก]]ของคลองระบายน้ำ (wetted perimeter)
* [[พื้นที่]]
* [[ปริมาตร]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{MathWorld |urlname=Perimeter |title=Perimeter}}
* {{MathWorld |urlname=Semiperimeter |title=Semiperimeter}}
 
[[หมวดหมู่:เรขาคณิตมูลฐาน]]
ผู้ใช้นิรนาม