ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นรอบรูป"

| [[รูปหลายเหลี่ยม]]ทั่วไป || <math>P = a_{1} + a_{2} + a_{3} + \ldots + a_{n} = \sum_{i=1}^{n}a_{i}</math> || <math>a_{i}</math> = ความยาวของด้านที่ ''i'' ของรูป ''n'' เหลี่ยม (ตั้งแต่ 1 ถึง ''n'')
|}
เส้นรอบรูปเกี่ยวกับระยะทางรอบรูปของรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง เส้นรอบรูปสำหรับรูปร่างทั่วไปสามารถคำนวณเป็นเส้นทางด้วย <math>\int_0^L \mathrm{d}s</math> เมื่อ ''L'' เป็นความยาวของเส้นทาง และ d''s'' คือส่วนของเส้นตรงกณิกนันต์ (ขนาดเล็กมากและมีจำนวนเป็นอนันต์) ทั้งสองอย่างนี้ต้องถูกแทนที่ด้วยรูปแบบทางพีชคณิตอื่นเพื่อให้สามารถหาคำตอบได้ เป็นสัญกรณ์ขั้นสูงของเส้นรอบรูป ซึ่งรวมถึง[[ไฮเพอร์เซอร์เฟซ]] (hypersurface) ที่ล้อมรอบปริมาตรใน[[ปริภูมิแบบยูคลิด]] ''n'' [[มิติ]] พบได้ในทฤษฎีของ[[เซตกัชชอปโปลี]] (Caccioppoli set)
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[อสมการเส้นรอบรูปเท่ากัน]] (isoperimetric inequality)
* [[เส้นรอบวง]]
* [[เซตกัชชอปโปลี]]
* [[ทฤษฎีบทพีทาโกรัส]]
* [[เส้นขอบเปียก]]ของคลองระบายน้ำ (wetted perimeter)
* [[พื้นที่]]
* [[ปริมาตร]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{MathWorld |urlname=Perimeter |title=Perimeter}}
* {{MathWorld |urlname=Semiperimeter |title=Semiperimeter}}
 
[[หมวดหมู่:เรขาคณิตมูลฐาน]]
ผู้ใช้นิรนาม