ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิวส์"

== ชนิดของฟิวส์ ==
 
* ฟิวส์ชนิดอยู่ในหลอดแก้ว เป็นฟิวส์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก ๆ โดยตัวฟิวส์จะอยู่ในหลอดแก้วภายในจะบรรจุก๊าซช่วยดับไฟ และดับการสปากของไฟ
* ฟิวส์ชนิดก้ามปู
* ฟิวส์ชนิดเส้น
* ฟิวส์ชนิดกระเบื้อง
* ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์หรือเซอกิตเบรกเกอร์
* ฟิวส์ชนิดป้องกันการระเบิด ใช้กับงานอุตสาหกรรมที่มีวัตถุไวไฟ เช่น งานเหมืองแร่ งานปิโตรเคมี (Exd)
 
== การเลือกใช้ฟิวส์ ==
ผู้ใช้นิรนาม