ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดึก ดำ ดึ๋ย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[น้อย โพธิ์งาม]] รับบทเป็น ยายของสวย
* [[อุดม ชวนชื่น]] รับบทเป็น ตาของสวย
* [[รสกร ไวยะวณิช|รสกร ไวทยทะวณิช]] รับบทเป็น สวย
* [[พานทองก้อน ชินกับวัด]] รับบทเป็น ปีศาจ
* [[แดน บุรีรัมย์]]
ผู้ใช้นิรนาม