เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

fixed
|nativename=Phu Thai
|states=[[Thailand]], [[Laos]] and [[Vietnam]]
|speakers= {{sigfig|866,000|2}}
|date=2002–2006
|ref=e18
ผู้ใช้นิรนาม