ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ส่งน้ำที่เลือกออกมาจากช่อง
# จัดเก็บเงินเข้าระบบ
# หากมีเงินทอน ให้ทอนเงินที่เหลือ ที่ช่องรับเงินทอน M love P
 
===วิธีการคิดแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ===
ผู้ใช้นิรนาม