ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวมอญ"

เพิ่มขึ้น 83 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== ศิลปะ ===
[[ไฟล์:MonVirgins.jpg|thumbnail|เด็กในชุดดั้งเดิมของชาวมอญ]]
ศิลปวัฒนธรรมมอญนั้น กลายเป็นศิลปวัฒนธรรมของพม่าไปหมด เพราะศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่นั้นพม่าได้รับไปจากมอญ ศิลป[[สถาปัตยกรรม]]ประเภทเรือนยอด ([[กุฏาคารกุฎาคาร]]) หรือหลังคาที่มียอดแหลมต่อขึ้นไป โดยเฉพาะเรือนยอดทรง[[มณฑป]]นี้ เป็นสถาปัตยกรรมมอญ ที่ไทยและพม่านำมาดัดแปลงใช้ต่อ
 
ศิลปดนตรีนั้น ไทยได้รับอิทธิพลจากมอญมามาก เช่น ไทยเรารับ[[วงปี่พาทย์มอญ]] และรับได้ดีทั้งรักษาไว้จนปัจจุบัน และให้เกียรติเรียกว่า [[วงปี่พาทย์มอญ]] นิยมบรรเลงใน[[งานศพ]] [[ดนตรีไทย]]ที่มีชื่อเพลงว่า มอญ นั้น นับได้ 17 เพลง เช่น มอญดูดาว มอญชมจันทร์ มอญรำดาบ มอญอ้อยอิ่ง นอกจากนี้ก็ยังมี [[มอญร้องไห้]] มอญนกขมิ้น ฯลฯ และยังมีแขกมอญ คือ ทำนองทั้งแขกทั้งมอญ เช่น แขกมอญบางขุนพรหม แขกมอญบางช้าง เป็นต้น เพลงทำนองของมอญ มีความสง่าภาคภูมิ เป็นผู้ดีผู้มีวัฒนธรรมและค่อนข้างจะเย็นเศร้า แต่ที่สนุกสนานก็มีบ้าง เช่น กราวรำมอญ มอญแปลง ฯ ส่วนเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะ ที่เรียกว่า[[เปิงมาง]] นั้น คาดว่าเป็นเครื่องดนตรีของมอญ ซึ่งไทยเรานำมาผสมวงทำคอกล้อมเป็นวงกลมหลายวงเรียกว่า เปิงมางคอก ตีแล้วฟังสนุกสนาน และเครื่องดนตรีเช่น [[ปี่มอญ]] [[ฆ้องมอญ]] [[ตะโพนมอญ]] [[จะเข้]] ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลมาจากมอญ<ref>[https://sites.google.com/site/bv540101/page1/page2 ประวัติและความเป็นมาของจะเข้]</ref><ref>[https://www.gotoknow.org/posts/310902 ดนตรีมอญในพม่าว่าด้วย"จะเข้"]</ref><ref>[http://www.panya4u.com/จะเข้/ เครื่องดนตรีไทย จะเข้ (เครื่องดีด)]</ref><ref>[https://www.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal/article/download/77251/62001 จะเข้ในบริบทสังคมไทย]</ref>
 
=== ประเพณีและศาสนา ===
ผู้ใช้นิรนาม