ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

* [[ประเทศตุรกี]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2513]]-[[พ.ศ. 2521]] และ [[พ.ศ. 2528]]-[[พ.ศ. 2559]]
* [[ประเทศเบลารุส]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2553]]
* [[สาธารณรัฐไครเมีย]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2537]] และ [[พ.ศ. 2539]]-[[พ.ศ. 2557]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม