ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี"

*6 กุมภาพันธ์ 2495 - 14 พฤศจิกายน 2516 : เจ้าหญิงแอนน์
*14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2530 : เจ้าหญิงแอนน์ คุณหญิงฟิลลิปส์
*13 มิถุนายน 19872530 - ปัจจุบัน : เจ้าหญิงพระราชกุมารี
 
{{เริ่มกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม