ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิไดโงะ"

** พระราชธิดาองค์ที่ 14 : [[เจ้าหญิงโคชิ (พระราชธิดาในจักรพรรดิไดโงะ)|เจ้าหญิงโคชิ]] (1462 – 1500) - ภรรยาของ [[อุไดจิง]] [[ฟุจิวะระ โนะ โมะโระซุเกะ]]
** พระราชโอรสองค์ที่ 14 : เจ้าชายฮิโระอะกิระ ([[จักรพรรดิซุซะกุ]]) (1466 – 1495)
** พระราชโอรสองค์ที่ 16 : เจ้าชายนะริอะกิระ ([[จักรพรรดิมุระกะมิ]]) (1469 – 1510)
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม