ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมกะไบต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{พหุคูณของไบต์}}
'''เมกะไบต์''' ({{lang-en|megabyte}}) เป็นหน่วยวัดปริมาณ[[สารสนเทศ]]หรือความจุของ[[หน่วยเก็บในคอมพิวเตอร์|หน่วยเก็บ]] (storage) ในคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับหนึ่งล้าน[[ไบต์]] เมกะไบต์นิยมเขียนย่อเป็น '''MB''' (อย่าสับสนกับ Mb ซึ่งใช้แทน[[เมกะบิต]]) หรือบางครั้งอาจพูดหรือเขียนเป็น '''เม็ก''' หรือ '''megbfhgjhjหรอmeg'''
 
เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอในการใช้[[อุปสรรคฐานสอง]]ในการนิยามและการใช้งาน ฉะนั้น ค่าแม่นตรงของกิโลไบต์ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปอาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งจากค่าดังต่อไปนี้:-
ผู้ใช้นิรนาม