ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฏจักรไนโตรเจน"

[[ไฟล์:Nitrogen Cycle.jpg|right|thumb|500px|right|วัฏจักรไนโตรเจน]]
'''วัฏจักรไนโตรเจน''' ({{lang-en|Nitrogen Cycle}}) คือ [[วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี]] ซึ่งอธิบายถึงการแปลงสภาพของ[[ไนโตรเจน]]และสารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในธรรมชาติ
 
== หลักการแปลงสภาพพื้นฐาน. ==
แหล่งกำเนิดหลักของไนโตรเจนนั้นมาจาก[[อากาศ]] ซึ่งอยู่ในรูปของ N<sub>2</sub> ในอากาศอยู่ประมาณ 78% ก๊าซไนโตรเจนนี้คือส่วนสำคัญในกระบวนการทางชีววิทยาหลายกระบวนการ เช่นการที่ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบใน[[กรดอะมิโน]] (ที่จริงแล้วคำว่า "อะมิโน" มาจากก๊าซซึ่งมีไนโตรเจนประกอบเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่) , เป็นองค์ประกอบใน[[โปรตีน]] และเป็นสารหลักๆ ในสารทั้ง 4 ที่อยู่ใน[[กรดนิวคลีอิก]]ต่างๆ เช่น [[กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก|DNA]] วัฏจักรไนโตรเจนเป็นส่วนที่จำเป็นในการแปลงสภาพจากไนโตรเจนในรูปของก๊าซไปสู่รูปแบบสารที่[[สิ่งมีชีวิต]]สามารถนำไปใช้ได้
 
ผู้ใช้นิรนาม