ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคหินกลาง (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
#เปลี่ยนทาง [['''ยุคหินกลาง''' (ยูเรเชีย)ในสาขา[[โบราณคดี]] อาจหมายถึง
* [[ยุคหินกลาง (แอฟริกา)]] (middle stone age) เป็นยุคหนึ่งใน[[ยุคก่อนประวัติศาสตร์]]แอฟริการะหว่างยุคหินต้น (Early Stone Age) และยุคหินหลัง ๆ (Later Stone Age) โดยทั่วไปพิจารณาว่าเริ่มประมาณ 280,000 ปีก่อนและยุติประมาณ 50,000-25,000 ปีก่อน ยุคหินกลาง (แอฟริกา) มีอายุคาบเกี่ยวกับแต่ไม่เหมือนยุคหินเก่ากลาง (middle paleolithic) และไม่ใช่[[ยุคหินกลาง (ยูเรเชีย)|ยุคหินกลาง]] (mesolithic) ที่ใช้กับสิ่งที่พบในยูเรเชีย
* [[ยุคหินกลาง (ยูเรเชีย)]] (mesolithic) เป็นวัฒนธรรมหรือช่วงเวลาระหว่าง[[ยุคหินเก่า]] (paleolithic) และยุคหินใหม่ (neolithic) โดยมีช่วงเวลาต่าง ๆ กันใน[[ยูเรเชีย]] เช่น ในยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10,000-5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่ใน[[ลิแวนต์]] แม้วัสดุที่มาจากช่วง 20,000-9,500 ปี ก็เรียกว่าเป็นของยุคหินกลางเหมือนกัน
* [[ยุคหินเก่า]]กลาง (middle paleolithic) เป็นส่วนกลางของยุคหินเก่า (paleolithic, old stone age) โดยใช้กับสิ่งที่พบในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย แต่สิ่งที่พบในแอฟริกา จะใช้คำว่า [[middle stone age]]
{{แก้กำกวม}}
11,597

การแก้ไข