ยุคหินกลาง (แก้ความกำกวม)

(เปลี่ยนทางจาก ยุคหินกลาง)

ยุคหินกลาง ในสาขาโบราณคดี อาจหมายถึง

  • ยุคหินกลาง (แอฟริกา) (middle stone age) เป็นยุคหนึ่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์แอฟริการะหว่างยุคหินต้น (Early Stone Age) และยุคหินหลัง ๆ (Later Stone Age) โดยทั่วไปพิจารณาว่าเริ่มประมาณ 280,000 ปีก่อนและยุติประมาณ 50,000-25,000 ปีก่อน ยุคหินกลาง (แอฟริกา) มีอายุคาบเกี่ยวกับแต่ไม่เหมือนยุคหินเก่ากลาง (middle paleolithic) และไม่ใช่ยุคหินกลาง (mesolithic) ที่ใช้กับสิ่งที่พบในยูเรเชีย
  • ยุคหินกลาง (ยูเรเชีย) (mesolithic) เป็นวัฒนธรรมหรือช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่า (paleolithic) และยุคหินใหม่ (neolithic) โดยมีช่วงเวลาต่าง ๆ กันในยูเรเชีย เช่น ในยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10,000-5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่ในลิแวนต์ แม้วัสดุที่มาจากช่วง 20,000-9,500 ปี ก็เรียกว่าเป็นของยุคหินกลางเหมือนกัน
  • ยุคหินเก่ากลาง (middle paleolithic) เป็นส่วนกลางของยุคหินเก่า (paleolithic, old stone age) โดยใช้กับสิ่งที่พบในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย แต่สิ่งที่พบในแอฟริกา จะใช้คำว่า middle stone age