ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสรีภาพสื่อ"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เบื้องต้น)
 
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
[[Fileไฟล์:Press freedom 2017.svg|250px250px|thumb|right|
<center>
'''ค่าดัชนีเสรีภาพของสื่อประจำปี 2017'''<ref>{{cite web |url=https://rsf.org/en/ranking |title=2017 World Press Freedom Index |work=Reporters Without Borders |year=2017 |accessdate=}}</ref>
</center>
]]
'''เสรีภาพของสื่อ''' หรือ '''freedom of the media''' เป็น [[เสรีภาพ]]รูปแบบหนึ่ง เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อมวลชน รวมถึงสื่ออีเลกโทนิก และ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยปราศจากการแทรกแซงของ [[รัฐ]]
 
ตามที่ [[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] ของ [[สหประชาชาติ]] มีข้อบัญญัติไว้ในข้อที่ 19 ว่า: ''"ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน"''