ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การ"

เพิ่มขึ้น 13 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6814405 โดย Anonimeco: ด้วยสจห.
(→‎อ้างอิง: แก้ไขให้ถูกต้อง)
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 6814405 โดย Anonimeco: ด้วยสจห.)
'''องค์การ''' หมายถึงการนำเอาส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมกันอย่างมีระเบียบ หรือเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผลของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการให้การดำเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้อำนาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ
 
== อ้างอิง ==
อนันท์ งามสะอาด, มนุษยสัมพันธ์ การทำงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2546
* มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน โดย อนันท์ งามสะอาด
 
[[หมวดหมู่:องค์การ| ]]
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}