ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
หรือมัชฌิมเลขคณิตของข้อมูล 4 จำนวน สามารถคำนวณได้จาก <math>\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}</math> เป็นต้น
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[มัชฌิม]]
* [[มัธยฐาน]]
* [[ฐานนิยม]]
* [[ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน]]
* [[ความแปรปรวน]]
 
[[หมวดหมู่:มัชฌิม]]
131,054

การแก้ไข