ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
หรือมัชฌิมเลขคณิตของข้อมูล 4 จำนวน สามารถคำนวณได้จาก <math>\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}</math> เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:มัชฌิม]]
{{โครงคณิตศาสตร์}}
 
[[ar:متوسط حسابي]]
[[cs:Aritmetický průměr]]
[[de:Mittelwert#Arithmetisches_Mittel]]
[[en:Arithmetic mean]]
[[es:Media aritmética]]
[[fr:Moyenne arithmétique]]
[[gl:Media aritmética]]
[[ko:산술 평균]]
[[hr:Aritmetička sredina]]
[[lt:Aritmetinis vidurkis]]
[[hu:Számtani közép]]
[[nl:Rekenkundig gemiddelde]]
[[ja:平均#.E7.9B.B8.E5.8A.A0.E5.B9.B3.E5.9D.87]]
[[pl:Średnia arytmetyczna]]
[[pt:Média aritmética]]
[[ro:Medie aritmetică]]
[[sk:Aritmetický priemer]]
[[sl:Aritmetična sredina]]
[[fi:Aritmeettinen keskiarvo]]
[[uk:Арифметичне середнє]]
[[zh:算术平均数]]
131,369

การแก้ไข