ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศษส่วนอย่างต่ำ"

 
== การลดทอนเศษส่วน ==
เศษส่วนที่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ สามารถลดทอนได้โดยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยตัวประกอบที่เท่ากัน ซึ่งลดทอนได้อย่างเต็มที่โดยใช้ตัวหารร่วมมากเป็นตัวหาร ตัวอย่างเช่น ในการลดทอนเศษส่วน {{เศษ|120|90}}
 
ตัวอย่างเช่น ในการลดทอนเศษส่วน {{เศษ|120|90}}
::<math> \frac{120}{90}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3} \,</math>
ในขั้นแรก จำนวนทั้งสองถูกหารด้วย 10 ซึ่งเป็นตัวประกอบของ 120 และ 90 และในขั้นถัดไปก็ถูกหารด้วย 3 จนได้ผลลัพธ์เป็น {{เศษ|4|3}} ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนื่องจากไม่มีตัวประกอบร่วมอื่นใดนอกจาก 1
130,914

การแก้ไข