ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบราน์ชไวค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เบราน์ชไวก์''' ({{lang-de|Braunschweig}}; [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]], [[ภาษาฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]]: Brunswick) เป็นเมืองหนึ่งใน[[รัฐโลว์เออร์แซกโซนี]] [[ประเทศเยอรมนี]] มีฐานะเป็นเมืองอิสระ (''kreisfreie Stadt'') ตามการบริหารเขตปกครองของเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ ปัจจุบันมีประชากรราว 247,000 คน ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของรัฐโลว์เออร์แซกโซนีรองจาก[[ฮันโนเวอร์]] เมื่อรวมเขตปริมณฑลของเมืองเข้าด้วยจะมีประชากรราว 1 ล้านคน เบราน์ชไวก์เป็นเมืองศูนย์กลางด้าน[[การวิจัย]]และพัฒนาด้าน[[วิทยาศาสตร์]]ที่สำคัญของประเทศและ[[สหภาพยุโรป]]<ref name="Eurostat">[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Research_and_innovation_statistics_at_regional_level ''Research and innovation statistics at regional level''], Ec.europa.eu, 2014.</ref>
 
เบราน์ชไวก์เป็นส่วนหนึ่งของ ''เขตปริมณฑลฮันโนเวอร์-เบราน์ชไวก์-เกิททิงเงน-ว็อลฟส์บูร์ก'' ซึ่งมีประชากรทั้งหมดราว 3.9 ล้านคน เมืองใหญ่แห่งอื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้แก่ [[ว็อลฟส์บูร์ก]] (ประชากร 123,000) ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 30 กิโลเมตร [[ฮันโนเวอร์]] (ประชากร 518,000) ทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 70 กิโลเมตร และ[[มักเดบูร์ก]] (ประชากร 230,000) ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 100 กิโลเมตร
 
== ภูมิศาสตร์ ==
[[ไฟล์:Braunschweig Brunswick Portikus Teich Buergerpark (2007).JPG|thumb|left|แม่น้ำโอเกอร์ขณะไหลผ่านสวนเบือร์เกอร์พาร์ก ทางทิศใต้ของเมืองเก่า]]
[[ไฟล์:Lower Saxony BS.svg|thumb|left|ตำแหน่งของเมืองเบราน์ชไวน์ (สีแดง) ใน[[รัฐโลว์เออร์แซกโซนี]] (สีเทา)]]
เมืองเบราน์ชไวก์ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของ[[ประเทศเยอรมนี]] มีลักษณะภูมิประเทศเป็น[[ที่ราบ]]เรียกว่า ''ตั้งอยู่บนที่ราบเยอรมันเหนือ'' (''Norddeutsches Tiefland'') มี[[แม่น้ำโอเกอร์]] (''Oker'') ยาว 128 [[กิโลเมตร]]<ref>[http://www.wasserblick.net/servlet/is/17842/ C-Berichte 2005 der Oberflächengewässer], wasserblick.net. {{de icon}}</ref> ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือผ่านเขตเมืองเก่า แม่น้ำสายนี้มีลักษณะพิเศษคือเมื่อเริ่มไหลเข้าเขตเมืองเก่าทางทิศใต้จะมีฝายกั้นน้ำแยกแม่น้ำออกเป็นสองส่วน และบรรจบกันอีกครั้งทางตอนเหนือ ทำให้เขตเมืองเก่าของเบราน์ชไวก์มีสภาพคล้ายเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งในยุคกลางทำหน้าที่เป็นป้อมปราการธรรมชาติของเมือง แม่น้ำโอเกอร์บรรจบกับ[[คลองมิทเทิลลันด์คานาล]] (''Mittellandkanal'') ทางทิศเหนือของเมือง แหล่งน้ำแห่งอื่นได้แก่ คลองวาเบ (''Wabe'', ยาว 26.5 กิโลเมตร) และคลองมิทเทิลรีเดอ (''Mittelriede'', ยาว 6 กิโลเมตร) ซึ่งคลองทั้งสองสายนี้ตั้งอยู่ห่างกันราวเพียง 100 เมตร ไหลขนานกันจากทิศใต้ขึ้นเหนือ ผ่านตัวเมืองด้านทิศตะวันออก คลองทั้งสองสายไหลบรรจบกับคลองชุนเทอร์ (''Schunter'') ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
 
เมืองเบราน์ชไวก์มีพื้นที่ทั้งสิ้น 192.13 [[ตารางกิโลเมตร]] อาณาเขตของพื้นที่เมืองยาวทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดระหว่างทิศเหนือ-ใต้ยาว 19.1 กิโลเมตร ระหว่างทิศตะวันออก-ตะวันตกยาว 15.7 กิโลเมตร พื้นที่ใจกลางเมืองมีความสูงจาก[[ระดับน้ำทะเล]]เฉลี่ย 70 เมตร จุดที่สูงที่สุดของเมืองคือเนินเขาไกเทิลเดอร์แบร์ก (''Geitelder Berg'') ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ซึ่งมีความสูง 111 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนจุดที่ต่ำที่สุดเป็นแนวโค้งของแม่น้ำโอเกอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง มีความสูง 62 เมตรจากระดับน้ำทะเล<ref>Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtentwicklung und Statistik [http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/statistik/statistische_angaben.html ''Statistische Angaben über Braunschweig''] {{de icon}}</ref>
 
เบราน์ชไวก์มี[[ภูมิอากาศ]]ก้ำกึ่งระหว่างอากาศแบบชายทะเลทางทิศตะวันตกและอากาศแบบแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออก [[อุณหภูมิ]]ปานกลางเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 8.8 [[องศาเซลเซียส|°C]] ปริมาณ[[หยาดน้ำฟ้า]]อยู่ระหว่าง 600 ถึง 650 [[มิลลิเมตร]]ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูร้อนอยู่ที่ 17.5 °C ส่วนในเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 0.2 °C
==การแบ่งเขตปกครอง==
[[ไฟล์:BS Bezirke.svg|thumb|แผนที่เขตปกครองของเมืองเบราน์ชไวก์]]
เมืองเบราน์ชไวก์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 เขต<ref>[http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/politik/stadtbezirksraete/UK60-15.png.scaled/450x542.pm0.bgFFFFFF.png แผนที่เขตปัจจุบันของเบราน์ชไวก์], [http://www.braunschweig.de ''braunschweig.de'']</ref> (''Stadtbezirk'') แต่ละเขตมีสภาเขต (''Stadtbezirksrat'') และนายกเทศมนตรี (''Bezirksbürgermeister'') เป็นของตนเอง เขตทั้ง 19 แห่งมีดังนี้
{| class="toptextcells"
| width=33%" valign="top" |
# วาเบ-ชุนเทอร์-เบเบอร์บาค<br /><small>''Wabe-Schunter-Beberbach''</small>
# ฮนเดอลาเกอ<br /><small>''Hondelage''</small>
# โฟล์กโฟล์คมาโรเดอ<br /><small>''Volkmarode''</small>
# เอิสท์ลิเชสริงเกบีท<br /><small>''Östliches Ringgebiet''</small>
# อินเนินชตัดท์<br /><small>''Innenstadt''</small>
# ฟีเว็กส์การ์เทิน-เบเบิลโฮฟ<br /><small>''Viewegsgarten-Bebelhof''</small>
# ชเติคไฮม์-ไลแฟร์เดอ<br /><small>''Stöckheim-Leiferde''</small>
| width="35%" valign="top" |
<ol start=8>
<li> ไฮด์แบร์ก-เม็ลเฟโรเดอ<br /><small>''Heidberg-Melverode''</small>
<li> ซึดชตัดท์-เราท์ไฮม์-มัชเชโรเดอ<br /><small>''Südstadt-Rautheim-Mascherode''</small>
<li> เวสท์ชตัดท์<br /><small>''Weststadt''</small>
<li> ทิมเมอร์ลา-ไกเทลเดอ-ชติดเดียน<br /><small>''Timmerlah-Geitelde-Stiddien''</small>
<li> โบรทเซ็ม<br /><small>''Broitzem''</small>
<li> รือนิงเงิน<br /><small>''Rüningen''</small>
| width="33%" valign="top" |
<ol start=14>
<li> เวสท์ลิเชสริงเกบีท<br /><small>''Westliches Ringgebiet''</small>
<li> เลนดอร์ฟ-วาเทินบึทเทิล<br /><small>''Lehndorf-Watenbüttel''</small>
<li> เฟลเทินโฮฟ-รือเมอ<br /><small>''Veltenhof-Rühme''</small>
<li> เวนเดิน-ทูเนอ-ฮาร์กซ์บึทเทิล<br /><small>''Wenden-Thune-Harxbüttel''</small>
<li> นอร์ดชตัดท์<br /><small>''Nordstadt''</small>
<li> ชุนเทอร์เอาอา<br /><small>''Schunteraue''</small>
|}
 
[[ไฟล์:Braunschweig Hauptbahnhof Gesamt 2.JPG|thumb|สถานีรถไฟกลางเบราน์ชไวก์]]
[[ไฟล์:100 6771 0756 Rathaus.jpg|thumbnail|ระบบขนส่งมวลชนภายในเมือง (รถรางสาย M1)]]
การคมนาคมเข้าสู่เมืองเบราน์ชไวก์ประกอบด้วย ทางรถยนต์ ซึ่งมีทางพิเศษหลักของประเทศสองสายวิ่งผ่าน ได้แก่ [[ออโตบาห์น]]หมายเลข 2 (เชื่อม[[เบอร์ลิน]]–[[ฮันโนเวอร์]]–[[ดอร์ทมุนด์]]) และหมายเลข 38 ([[ซัลส์กิทเทอร์]]–[[ว็อลฟส์บูร์ก]]) [[ทางรถไฟ]]ของเมืองสายหลักเชื่อมระหว่าง[[แฟรงก์เฟิร์ต]]กับเบอร์ลิน และมี[[รถไฟความเร็วสูง]][[อินเตอร์ซิตี-เอ็กซ์เพรส]] (ICE) ให้บริการ สถานีรถไฟประจำเมืองคือ [[สถานีรถไฟกลางเบราน์ชไวก์]] (''Braunschweig Hauptbahnhof'') ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชั้นในไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 3 กิโลเมตร สนามบินเบราน์ชไวก์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือออกไปนอกเมือง สร้างตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930
 
การคมนาคมภายในเมือง นอกจากทางรถยนต์แล้วยังมีโครงข่ายทาง[[จักรยาน]]กระจายอยู่ทั่วเมือง [[การขนส่ง|ระบบขนส่งมวลชน]]ประกอบด้วย[[รถราง]]และ[[รถโดยสารประจำทาง]] ดำเนินการโดยบริษัท ''Braunschweiger Verkehrs-GmbH'' ส่วนระบบขนส่งมวลชนในเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงดำเนินการโดยบริษัท ''Verbundtarif Region Braunschweig (VRB)'' ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ''Braunschweiger Verkehrs-GmbH'' ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันรถรางของเมืองมี 5 สาย ความยาวทั้งสิ้น 51 กิโลเมตร หล่อเลี้ยงด้วยระบบไฟฟ้า เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงยกระดับความทันสมัยและก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติม เช่น การก่อสร้างเส้นทางเพิ่มเติมในปี 2007 ความยาว 3.2 กิโลเมตร<ref>[http://www.lightrailnow.org/news/n_newslog2007q1.htm Braunschweig (Germany): New light rail tram line to suburbs reverses Transit Holocaust], Light Rail Now, 2007-13-02.</ref> ส่วนรถโดยสารประจำทางมีให้บริการทั้งสิ้น 38 สาย ความยาวรวมทั้งสิ้น 489 กิโลเมตร เส้นทางรถรางที่ให้บริการในปัจจุบันทั้ง 5 สายได้แก่<ref>[http://www.braunschweiger-verkehrs-ag.de/fileadmin/user_upload/downloads/Liniennetzplan/A4_linienverzeichnis_2012_v.pdf Tram and bus lines in Braunschweig], Braunschweiger-verkehrs-ag.de</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
| align="center" | '''M1'''
|เวนเดิน<br /><small>''Wenden''</small>
|ชเติคไฮม์<br /><small>''Stöckheim''</small>
|-
| align="center" | '''2'''
|ซิกฟรีดเฟียร์เทิล<br /><small>''Siegfriedviertel''</small>
|ไฮด์แบร์ก<br /><small>''Heidberg''</small>
|-
| align="center" | '''M3'''
|โฟล์กโฟล์คมาโรเดอ<br /><small>''Volkmarode''</small>
|เวสท์ชตัดท์ เวเซอร์ชตราเซอ<br /><small>''Weststadt Weserstraße''</small>
|-
| align="center" | '''4'''
|ราเดอคลินท์<br /><small>''Radeklint''</small>
|เฮล์มชเตดเทอร์ชตราเซอ<br /><small>''Helmstedter Straße''</small>
|-
| align="center" | '''M5'''
|สถานีรถไฟกลาง<br /><small>''Hauptbahnhof''</small>
|โบรทเซ็ม<br /><small>''Broitzem''</small>
|}
 
==แหล่งท่องเที่ยว==
[[ไฟล์:Braunschweiger Burgplatz.jpg|thumb|250px|'''''Burgplatz'''''<br />(ซ้าย) ''Burg Dankwarderode''<br />(กลางฉากหลัง) ศาลากลางเมือง<br />(กลางฉากหน้า) ''Burglöwe''<br />(ขวา) ''Braunschweiger Dom'']]
[[ไฟล์:Braunschweig Altstadtrathaus mit Brunnen.jpg||thumb|250px|'''''Altstadtmarkt'''''<br />(กลาง) ศาลากลางเมืองเก่า<br />(ขวา) ''Stechinelli-Haus'']]
* ลานจตุรัส ''"บูวร์กพลัทซ์''" (''Burgplatz'', จตุรัสปราสาท) ใจกลางเมืองเก่าของเบราน์ชไวก์ ประกอบด้วยกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายเชิง[[ประวัติศาสตร์]]และวัฒนธรรมของเมือง ได้แก่ [[มหาวิหารเบราน์ชไวก์]] (''Braunschweiger Dom'') สร้างช่วงปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 12]] ปราสาทบูร์กดังก์วาร์เดโรเดอ (''Burg Dankwarderode'') ศาลากลางเมืองยุค[[สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค]] บ้านกิลเดอเฮาส์ (''Gildehaus'') ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งสมาคมช่างฝีมือของเมือง กลางจตุรัสเป็นมีรูปปั้น[[บรอนซ์]]รูปสิงโต ''"บูร์กเลอเว''" (''Burglöwe'', สิงห์ปราสาท) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1166 ด้วยศิลปะแนว[[ศิลปะโรมาเนสก์|โรมาเนสก์]] ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเบราน์ชไวก์
 
* ลาน ''"อัลท์ชตัดท์มาร์กท์''" (''Altstadtmarkt'', ตลาดเมืองเก่า) รอบข้างเป็นที่ตั้งของศาลากลางเก่าซึ่งสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13–15 ด้วย[[สถาปัตยกรรมกอทิก|สถาปัตยกรรมแนวกอทิก]] โบสถ์[[มาร์แต็งแห่งตูร์|มาร์ตินี]] (''Martinikirche'') สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1195 บ้านโบราณ เกวันด์เฮาส์ (''Gewandhaus'') ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของสมาคมช่างทอผ้า บ้านชเทคคีเนลลีเฮาส์ (''Stechinelli-Haus'') สร้างเมื่อ ค.ศ. 1690 และน้ำพุเก่าแก่สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1408
 
* ลาน ''"โคห์ลมาร์กท์''" (''Kohlmarkt'', ตลาดถ่านหิน) ล้อมรอบด้วยบ้านเก่าแก่และน้ำพุที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1869
 
* ลาน ''"ฮาเกินมาร์กท์''" (''Hagenmarkt'') บริเวณใกล้เคียงมีโบสถ์[[แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย|คาทารีเนน]] (''Katharinenkirche'') สร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 และน้ำพุ[[ไฮน์ริชที่ 12 ดยุกแห่งบาวาเรีย|ไฮน์ริชส์]]บรุนเนิน (''Heinrichsbrunnen'') สร้างเมื่อ ค.ศ. 1874
 
* บริเวณ ''"มักนิเฟียร์เทิล''" (''Magniviertel'') ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตเมืองเก่า เป็นเขตที่เก่าแก่ที่สุดเขตหนึ่งของเบราน์ชไวก์ เลียบไปตามถนนที่ปูด้วย[[หินกรวด]] มีร้านค้าขนาดเล็กและร้านกาแฟตั้งเรียงไปตามถนน ช่วงกลางของถนนเป็นที่ตั้งของโบสถ์มักนิ (''Magnikirche'') สร้างราว[[คริสต์ศตวรรษที่ 13]] นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ริซซีเฮาส์ (''Rizzi-Haus'') ซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นและสะดุดตาจากลวดลายการ์ตูน ออกแบบโดย[[สถาปนิก]]ชาวอเมริกัน เจมส์ ริซซี สำหรับงาน[[เอ็กซ์โป 2000]] ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง[[ฮันโนเวอร์]]
 
* โบสถ์[[นักบุญอันดรูว์|อันเดรอัส]] (''Andreaskirche'') สร้างด้วยสถาปัตยกรรม[[สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์|โรมาเนสก์]]และ[[สถาปัตยกรรมกอทิก|กอทิก]] สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 16 งานกระจกสีรังสรรค์โดยชาร์เลส โครเดิล (1894–1973) ภายนอกเป็นที่ตั้งของ ''"ลิเบไร''" (''Liberei'') ซึ่งเป็นอาคารหอสมุด (อาคารเดี่ยว) ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี<ref>Tina Stadlmayer, ''Wo Braunschweigs erste Bücher standen'', Merlin-Verlag, 2012, หน้า 7.</ref>
 
* โบสถ์เอกีเดียน (''Aegidienkirche'') แนวสถาปัตยกรรมกอทิก สร้างเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 และมี[[อาราม]]ตั้งอยู่ติดกันซึ่งในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์
 
* โรงละครประจำรัฐ (''Staatstheater Braunschweig'') ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเก่า สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1856 โรงละครเดิมสร้างเมื่อ ค.ศ. 1690
 
* พระราชวัง[[ดยุก]]เบราน์ชไวก์ ใจกลางเมือง ซึ่งถูกทิ้งระเบิดในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]และถูกรื้อถอนในปี ค.ศ. 1960 จากนั้นพื้นที่นี้กลายเป็น[[สวนสาธารณะ]]ของเมือง และในปี ค.ศ. 2005 โครงสร้างภายนอกเหมือนพระราชวังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันภายในเป็นพิพิธภัณฑ์และ[[ศูนย์การค้า]]
 
* [[พระราชวัง]]ริชมนด์ (''Schloss Richmond'') แนว[[บารอก]] ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1768–1769 ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะแนวอังกฤษ
 
* [[แอบบีย์]]ริดดักส์เฮาเซิน (''Kloster Riddagshausen'') ตั้งอยู่ริมคลองวาเบ ทางทิศตะวันออกของตัวเมือง เดิมเป็น[[อาราม]]แห่ง[[คณะซิสเตอร์เชียน]] รอบแอบบีย์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ''Riddagshäuser Teiche''
 
{{Gallery
|width=150 | height=120 | lines=4
|align=center
|File:Braunschweig, Handwerkskammer.jpg|(ซ้าย) ''Veltheimsches Haus''<br />(ขวา) ''Gildehaus''
|File:Braunschweig Martinikirche Suedfassade (2005).JPG|''Martinikirche''
|File:Braunschweig Brunswick Gewandhaus Ostfassade.jpg|''Gewandhaus''
|File:Braunschweig Kohlmarkt.jpg|''Kohlmarkt''
|File:Katharinenkirche 02 1a.jpg|(หลัง) ''Katharinenkirche''<br />(หน้า) ''Heinrichsbrunnen''
|File:Braunschweig Brunswick Magni-Kirche Turm Suedosten (2006).JPG|''Magnikirche''
|File:Happy Rizzi House Mai 2014.jpg|''Happy Rizzi House''
|File:Braunschweig Andreaskirche mit Alter Waage.jpg|(ซ้าย) ''Andreaskirche''<br />(ขวา) ''Alte Waage''
|File:Aegidienkirche 03 1a.jpg|''Aegidienkirche''
|File:BrunnenTheater 05 1a.jpg|โรงละครแห่งรัฐ
|File:ECE Schloss 06u07 1b.jpg|''Schlossmuseum Braunschweig''
|File:Braunschweig Brunswick Schloss Richmond Frontansicht.jpg|''Schloss Richmond''
}}
 
===สวนสาธารณะ===
เบราน์ชไวก์มีพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองหลายแห่ง ได้แก่ [[สวนพฤกษศาสตร์]]แห่ง[[มหาวิทยาลัยเทคนิคเบราน์ชไวก์]] ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1840 โดย[[โยฮันน์ ไฮน์ริช บลาซิอุส]] นอกจากนี้ยังมีสวนเบือร์เกอร์พาร์ก (''Bürgerpark'', สวนประชาชน) ทางทิศใต้ของเมืองเก่า สวนเลอเวินวัลล์ (''Löwenwall, ''กำแพงสิงห์) ซึ่งภายในมีเสา[[โอเบลิสก์]]ต้นหนึ่งตั้งอยู่ สวนพรินซ์อัลเบรคท์พาร์ก (''Prinz-Albrecht-Park'') ทางทิศตะวันออกของเมือง สวนอินเซิลวัลล์ (''Inselwallpark'') สวนมูเซอุมพาร์ก (''Museumpark'', สวนพิพิธภัณฑ์) สวนหลายแห่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกันกลายเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองชั้นใน
 
==บุคคลสำคัญจากเมือง==
[[ไฟล์:Ricarda-Huch.jpg|thumb|120px|[[ริการ์ดา ฮูค]]]]
 
บุคคลสำคัญที่เกิดในเมืองเบราน์ชไวก์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือ [[คาร์ล ฟรีดริช เกาส์]] (1777–1855) นัก[[คณิตศาสตร์]]ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์" และนักคณิตศาสตร์อีกท่านที่เกิดในยุคหลังคือ [[ริชาร์ด เดเดคินด์]] (1831–1916) นักเขียนคนสำคัญได้แก่ [[Ernst August Klingemann|แอร์นสท์ เอากุสท์ คลิงเงอมันน์]] และ[[ริการ์ดา ฮูค]] (1864–1947) นักแสดง [[Gustav Knuth|กุสตาฟ คนุท]] นักการทูตและนักการเมือง [[Günter Gaus|กึนเทอร์ เกาส์]] (1929–2004) และ[[Wilhelm Bracke|วิลเฮล์ม บรัคเคอ]] (1842–1880) ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง ''Sozialdemokratische Arbeiterpartei'' (SDAP) ซึ่งเป็นพรรคดังเดิมของ[[พรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี]] (SPD) ในปัจจุบัน สถาปนิก [[Carl Theodor Ottmer|คาร์ล เทโอดอร์ อ็อทเมอร์]] นักล่องบอลลูน [[Wilhelmine Reichard|วิลเฮลมีเนอ ไรช์อาร์ด]] (1788–1848) นักประพันธ์เพลงและนักดนตรี [[Louis Spohr|ลูอีส สพอร์]] (1784–1859) นักประพันธ์เพลง [[Norbert Schultze|นอร์แบร์ท ชุลท์เซอ]] (1911–2002) สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน เช่น นักบาสเกตบอล[[เอ็นบีเอ]] [[Dennis Schröder|เดนนิส ชเรอเดอร์]] [[ผู้ตัดสิน (ฟุตบอล)|กรรมการตัดสินฟุตบอล]] [[Florian Meyer|ฟลอเรียน เมเยอร์]]
 
สำหรับบุคคลสำคัญที่ไม่ได้เกิดในเบราน์ชไวก์ แต่เคยใช้ชีวิตในเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ [[ไฮน์ริชที่ 12 ดยุกแห่งบาวาเรีย]] (มีชีวิตในช่วง[[คริสต์ศตวรรษที่ 12]]) [[ทิลล์ ออยเลนชปีเกล]] บุคคลในตำนานผู้สร้างความขบขันพอใจให้กับผู้คนทั่วไป นักการ[[การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์|ปฏิรูปศาสนา]] [[Johannes Bugenhagen|โยฮันเนส บูเกินฮาเกิน]] (1485–1558) นักภาษาศาสตร์และกวี [[Hoffmann von Fallersleben|ฮอฟมัน ฟอน ฟัลเลอร์สเลเบิน]] (1798–1874) ผู้ประพันธ์เพลงชาติเยอรมนี ''[[ดัสลีดแดร์ดอยท์เชิน]]''
13,221

การแก้ไข