ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันเป็นคาบ"

== นิยาม ==
สำหรับฟังก์ชันบน[[จำนวนจริง]]หรือ[[จำนวนเต็ม]]ที่ให้ค่าซ้ำกันเป็นช่วงๆ นั่นหมายความว่า[[กราฟ]]ทั้งหมดของฟังก์ชันนั้นสามารถวาดได้จากการคัดลอกกราฟในช่วงที่ซ้ำกันต่อไปเรื่อยๆ หรือในทางที่เจาะจงกว่านี้ ฟังก์ชัน ''f'' จะเรียกว่าฟังก์ชันเป็นคาบ บนทุกๆ คาบ ''P'' ที่มากกว่า[[ศูนย์]] เมื่อ
::<math>f(x+P) = f(x)\!</math>
สำหรับทุกค่าของ ''x'' ที่อยู่ในโดเมนของ ''f''
 
และเมื่อ ''f'' เป็นฟังก์ชันเป็นคาบแล้ว จะได้
::<math>f(x+nP) = f(x)\!</math>
สำหรับทุกค่าของ ''n'' ที่เป็นจำนวนเต็ม
 
130,289

การแก้ไข