ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรกันต์ สุทธิโกเศศ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ผลงานด้านการพากย์ ===
*พากย์เสียงร้องภาษาไทยเป็น โอลาฟ จากเรื่อง [[Frozen]]
 
=== ผลงานด้านอ่านข่าว ===
ผู้ใช้นิรนาม