ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเลขไทย"

สูงกว่าสิบล้าน
(110000000)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(สูงกว่าสิบล้าน)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในภาษาพูดทั่วไป คำว่า หนึ่ง มีออกเสียงเพี้ยนเป็น ''นึง'' ซึ่งทำให้ความหมายของ 100 (ร้อยนึง) กับ 101 (ร้อยหนึ่ง : ตามหลักภาษา อ่านว่า หนึ่งร้อย<u>เอ็ด</u>) แตกต่างกัน{{อ้างอิง}}
 
=== สูงกว่าหนึ่งสิบล้าน ===
ตัวเลขที่สูงกว่าหนึ่งล้าน สามารถใช้คำว่า ล้าน เป็นตัวคูณ เช่น 10,000 อ่านว่า สิบล้าน มาจากเอา "สิบ" คูณ "ล้าน"
 
ผู้ใช้นิรนาม