ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 1,629 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
1. ทางปาก <br />
2.ทางระบบทางเดินหายใจ<br />
3.ทางผิวหนัง<br /><br />
 
'''การได้รับสารพิษแบบเฉียบพลัน''' (Acute exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษในปริมาณมากในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดเข้าช่องท้อง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การกิน หรือการทาที่ผิวหนังโดยตรง เป็นต้น<br />
'''การได้รับสารพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน''' (Subacute exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน หรือน้อยกว่า<br />
'''การได้รับสารพิษแบบdกึ่งเรื้อรัง''' (Subchonic exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยติดต่อกันเป็นเวลา 1-3 เดือน<br />
'''การได้รับสารพิษแบบเรื้อรัง''' (Chonic exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายภายในปริมาณน้อยเป็นเวลานานเกิน 3 เดือนขึ้นไป
 
== อ้างอิง ==
22

การแก้ไข