ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย"

| width="35%"|มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
| align="center" width="15%"|[[แม่ฮ่องสอน]]
| align="left" width="57%"| โครงการยกฐานะ[[วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน<ref>[http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNPBH5810260010003
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนแนวใหม่]</ref>
|-
ผู้ใช้นิรนาม