ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| previous_election = การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2553
| previous_year = พ.ศ. 2553
| next_election = การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
| next_year = พ.ศ. 2560
| seats_for_election = ทั้งหมด 650 ที่นั่งใน[[สภาสามัญชน]]
| majority_seats = 326
59

การแก้ไข