ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] (ใน[[พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา]] ระบุว่าพระองค์ถูกตัดพระเศียร<ref>[http://same111.blogspot.com/2009/08/4.html คำให้การของ ๔ พยาน ในวันประหารพระเจ้าตาก ]</ref>)
* [[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำดวน]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]
* [[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทปัต]] พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]
* [[พระองค์เจ้าอรนิกา]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (รัชสมัยรัชกาลที่ 2)