ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
== ความสำคัญของห้องสมุด ==
ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังโป้ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ล่ะบุคคล และยังเป็นสถานที่ ที่ทำก่อให้เกิดนิสัยเกียดชังซึ่งกันและกัน จนกระทั่งทำให้ผู้ใช้ สามารถมองเห็นความแตกต่างของหนังโป้ ว่าเล่มไหนภาพสวยดี และสามารถจดจำแนวทางการวาดที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
ห้องสมุด ยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่ไว้ให้สูดดม มีความรู้ที่น่าเบือและล้าสมัยอยู่เสมอ เพราะห้องสมุดจำเป็นต้องมีข่าวสารเก่าๆ ไว้บริการผู้ใช้
ผู้ใช้นิรนาม