ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศแองโกลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| percent_water = ไม่มี
| population_estimate = 18,498,000
| population_estimate_year = 2009 2552
| population_estimate_rank = 50
| population_census = 25,789,024
| population_census_year = 20142557
| population_density_km2 = 20.69
| population_density_sq_mi = 38.4
| <!--Do not remove --> population_density_rank = 199
| GDP_PPP_year = 20102553
| GDP_PPP = 144,343 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_PPP_rank = 83
| GDP_PPP_per_capita = 6,412 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_PPP_per_capita_rank = 120
| GDP_nominal_year = 20102553
| GDP_nominal = 85,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_per_capita = 4,812 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| HDI_year = 20072558
| HDI = {{steady}} 0.564533
| HDI_rank = 146150th
| HDI_category = <font color="#E0584EFF0000">กลางต่ำ</font>
| sovereignty_type = ประกาศ[[เอกราช]]
| established_event1 = จาก [[ประเทศโปรตุเกส]]
ผู้ใช้นิรนาม