ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำพิมพ์ตกหล่น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ที่อยู่ = ชั้น10 อาคารสถาบัน3 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10330
| เว็บ = [http://www.cph.chula.ac.th www.cph.chula.ac.th]
|สีประจำคณะ={{color box|#00ae89}} สีฟ้าน้ำทะเล|วารสาร=The Journal of Health Research}}
}}
'''วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็นหน่วยงานประเภท[[วิทยาลัย]]ของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น มุ่งเน้นในงานวิชาการและการบริการทางวิชาการด้าน[[สาธารณสุข]]และ[[วิทยาศาสตร์]]สาธารณสุข เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น [[องค์การอนามัยโลก]]<ref>CPHS. "Home." CPHS - College of Public Health Sciences Chulalongkorn University. Accessed March 31, 2017. http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/cphs-at-a-glance.</ref>ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ[[คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] บริเวณด้านหลัง[[สยามสแควร์]]
 
== ประวัติ ==
เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันของวิทยาลัยการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี [[ พ.ศ. 2534]] เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศาสตร์ (Multidisciplinary) นั่นคือ การนำเอาความรู้จากหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ การวางแผน การวิจัย และการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน<ref>admin. "[http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/history-timeline History and Timeline]". ''www.cphs.chula.ac.th''. Retrieved 2017-03-31.</ref> วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมพัฒนาการ[[สาธารณสุข]] - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Public Health Development<ref>"WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017.http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-54&cc_city=bangkok&</ref>และ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมด้านการติด[[สารเสพติด]] - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Drug Dependence<ref>CPHS. "[http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/who-collaborating-centers WHO Collaborating Centers (WHO CC)]". ''www.cphs.chula.ac.th''. Retrieved 2017-04-01.</ref>
 
== หลักสูตร ==
1,791

การแก้ไข