ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร"

}}
</ref> มีธิดา 2 คน <ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i75.html</ref> คือ
#[[หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร]] (ประสูติ [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2500]]) ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒ </ref>, ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑ </ref> อภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารบดินทรเทพยวรางกูร]] ขณะยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชธิดา 1 พระองค์ ได้แก่ [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]]
#[[หม่อมหลวงสราลี กิติยากร]] (เกิด [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2509]]) สมรสกับธีรเดช จิราธิวัฒน์ มีบุตร 2 คน<ref>[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3788 เปิดธุรกิจส่วนตัวสะใภ้จิราธิวัฒน์]</ref>
 
7,049

การแก้ไข