ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

 
== ประชากร ==
{| class="wikitable" collapsible collapsed"
|-
! colspan="3"| สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร<br>เขตบางกอกใหญ่<ref>สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html] 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
38,353

การแก้ไข