ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

เพิ่มลิงค์
(เพิ่มลิงค์)
(เพิ่มลิงค์)
{{issues|ปรับภาษา=yes|จัดรูปแบบ=yes}}
{{การเมืองไทย}}
 
ดูบทความย่อย : [[กรมต่างๆในประเทศไทย]]
 
'''[[กระทรวง]]ใน[[ประเทศไทย]]''' เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย จัดตั้งขึ้นโดยการตรา[[พระราชบัญญัติ]] ปัจจุบันมีกระทรวงหรือเทียบเท่าจำนวนทั้งสิ้น 20 กระทรวง
ผู้ใช้นิรนาม