ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวแมวป่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
genitive = Lyncis |
symbology = [[แมวป่า]] |
RA = 8 5.12-12.374|
dec= +45 |
areatotal = 545 |
ผู้ใช้นิรนาม