ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

เพิ่มลิงค์
(เพิ่มลิงค์)
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัง]]
* [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์)]]
 
=== พ.ศ. 2484-2495 ===
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงการสหกรณ์]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตร]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตร]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตร]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ]]
292

การแก้ไข