ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตเป็นหลัก)
 
== เครื่องยศของสมเด็จพระสังฆราช ==
 
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>สมเด็จพระสังฆราช<br>แห่งกรุงรัตนโกสินทร์</small>
}}
 
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเครื่องพระยศประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังราช ดังนี้<ref>เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, หน้า 319</ref>
 
* พระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น
* พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
*[[พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]] , ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/00142021.PDF พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 121 ตอนพิเศษ 34 ก หน้า 1, 17 กรกฎาคม 2547]
* [[พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)]]. '''ผีสางเทวดา'''. กรุงเทพฯ:เอเธนส์บุ๊คส์. 1997, หน้า 25-26
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = [[ราชบัณฑิตยสถาน]]|ชื่อหนังสือ = [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]] |จังหวัด =พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน|ปี = 2556|ISBN = 978-616-7073-80-4|จำนวนหน้า = 1,544}}
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง =สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ|ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร|ปี = 2545|ISBN = 974-417-530-3|จำนวนหน้า = 428}}
{{จบอ้างอิง}}