ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || [[พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)]]
|-
| [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || [[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]]
|-
| [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย)]]
36,908

การแก้ไข