ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{ระวังสับสน|พระเจ้าแทจงแห่งโชซ็อน}}
{{ความหมายอื่น|||พระเจ้าแทจง (แก้ความกำกวม)}}
'''พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ''' ({{lang-en|Daejong of Goryeo}}) เจ้าชายจาก [[ราชวงศ์โครยอ]] เป็นพระราชบิดาของ [[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าซองจง]] พระราชาลำดับที่ 6 , [[พระพันปีชอนชู|สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ]] และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
 
พระเจ้าแทจงมีพระนามเดิมว่า ''' เจ้าชายวังอุก''' ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฎปรากฏเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 8 ใน [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] ที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง
 
ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระชายาซอนอึยและมีพระโอรส-ธิดาคือ พระเจ้าซองจง สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
426,556

การแก้ไข