ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

(ชื่อผิด)
 
'''พระมเหสี'''
*แฮซู
*สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (대목왕후 황보씨) พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู
 
'''พระสนม'''
3

การแก้ไข