ผลต่างระหว่างรุ่นของ "3"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
สามเป็นค่าประมาณของ [[π]] (ใกล้เคียง 3.14159) เมื่อคาดเดาหรือกะอย่างเร็วในเชิงวิศวกรรม เป็นจริงในกรณีเดียวกันถ้าผู้ใดต้องการประมาณค่า [[e (ค่าคงตัว)|''e'']] คร่าว ๆ ซึ่งค่าประมาณที่แท้จริงเท่ากับ 2.71828
 
สามเป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคี่จำนวนแรก<ref>Bryan Bunch, ''The Kingdom of Infinite Number''. New York: W. H. Freeman & Company (2000): 39</ref> และเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดเป็นอันดับสอง สามเป็น[[จำนวนแฟร์มา|จำนวนเฉพาะแฟร์มา]] (2<sup>2<sup>''n''</sup></sup>&nbsp;+&nbsp;1) และ[[จำนวนเฉพาะแมร์แซน]] (2<sup>''n''</sup>&nbsp;&minus;&nbsp;1) จำนวนแรก
 
จำนวนแรกตามคำกล่าวของ[[ลัทธิพีทาโกรัส]] (Pythagoreanism) และเป็นจำนวนแรกที่เป็นเพศผู้
380,773

การแก้ไข